NY BESTYRELSE I BAK


Ny bestyrelse!

Det var med stor tilfredshed at klubbens nye bestyrelse blev konstitueret på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 8. juli.

Klubbens nye formand blev Jesper Roug, Ulrich Engmark blev ny kasserer og fremtidigt medlem af bestyrelsen.

Den øvrige bestyrelse består nu af næstformand Dorthe Jespersen, Emil Jespersen, Helle Jensen, Uffe Jensen samt suppleanterne Mette Grubert, Mette Marie Jensen, Otto Skytte og Jan Foltmar referent.

Bestyrelsen vil på det planlagte bestyrelsesmøde d. 11. august fordele relevante opgaver mellem sig.

Endelig referat kommer senere. 


Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle