Bestyrelsesmøde
Tidspunkt
02.06.2021 kl. 19.30 - 02.06.2021 kl. 22.00
Sted
Klubhuset
Beskrivelse

Bestyrelsesmødet onsdag d. 2. juni kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden.

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.

2) Status på aktiviteter i klubben – orientering fra Jørgen

3) Status på budget – orientering fra Connie

4) Status på Øst-ude

5) Planlægning af generalforsamling torsdag den 24. juni

6) Gensidig orientering

7) Eventuelt

Ballerup Atletik Klub